Дозирање на прав ИДРА-21, полуживот, придобивки, несакани ефекти и преглед