Прашок Елафибранор (GFT505) - Нов лек за студијата за третман на NASH