Глицин пропионил-Л-карнитин (GPLC): Најдобар додаток за боди билдинг